1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Аналіз тенденцій у розвитку систем автентифікація користувачів обчислювальних систем і мереж

Аналіз тенденцій у розвитку систем автентифікація користувачів обчислювальних систем і мереж

І.Ш. Невлюдов, С.В. Пшеничних, О.М. Пастушенко
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізуються сучасні системи автентифікації. На підставі критерію ефективність/вартість перевага віддається голосовим системам автентифікації. Розглянуто їхні переваги й недоліки. На відміну від відомих рішень, запропоновано реєстрацію голосового сигналу здійснювати за допомогою двох рознесених у просторі мікрофонів. Зазначене рішення дозволить не тільки реалізувати просторово-часову обробку, схема якої представлена, але й більш тонко відновити структуру сигналу, які реєструється, в умовах наявності завадових і шумових сигналів.


Ключові слова: аналіз, автентифікація, біометрія, голос, захист, ідентифікація, сигнал