1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Статичний синтез радіометричних систем модуляційного типу з нестаціонарною передаточною характеристикою вхідного тракту

Статичний синтез радіометричних систем модуляційного типу з нестаціонарною передаточною характеристикою вхідного тракту

В.В. Павликов
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі синтезовані оптимальний та квазіоптимальні алгоритми обробки сигналів радіотеплового випромінювання у радіометричних системах модуляційного типу у припущені, що передаточна характеристика вхідного тракту флуктуює у часі. Ці алгоритми позволяють збільшити точності характеристики та, відповідно, вірогідність радіометричних вимірювань та оцінок параметрів досліджуваних середовищ. Установлені умови, при яких квазіоптимальні алгоритми близькі до нульового, модуляційного (с розрахунком відношення інтенсивностей сигналів), класичному модуляційному (радіометру Діке) та компенсаційному радіометрам. Розраховані граничні точності вимірювань. Запропонований новий підхід до оцінювання флуктуаційної чутливості (ФЧ) та розрахована потенційна ФЧ.


Ключові слова: модуляційний радіометр, оптимальний алгоритм, потенційна точність оцінювання