1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(31)'2012
  5. Аналіз перспективних напрямків в удосконалюванні радіосистем керування й зв'язку з організацією множинного доступу

Аналіз перспективних напрямків в удосконалюванні радіосистем керування й зв'язку з організацією множинного доступу

О.А. Смірнов, В.М. Сай, О.В. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізуються перспективи розвитку систем зв'язку, автоматизованих і інформаційних систем ЗС України, наведені результати порівняльних досліджень різних технологій реалізації багатостанційного доступу для побудови мобільного компонента системи зв'язку. Показано, що забезпечення необхідних показників перешкодозахищеності, імітостійкості й скритності радіоканалів управління може бути досягнуте за рахунок застосування широкополосних систем радіозв'язку з використанням великих ансамблів слабокорельованих дискретних сигналів.


Ключові слова: інформаційні системи, ансамблі слабокорельованих дискретних сигналів