1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(32)'2012
  5. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ХАОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СПОТВОРЕНОГО ШУМОМ З ВИКОРИСТАННЯМ Dt-СТАТИСТИК

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ХАОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СПОТВОРЕНОГО ШУМОМ З ВИКОРИСТАННЯМ Dt-СТАТИСТИК

О.М. Барсуков, І.В. Казьміров, П.В. Зелений, А.П. Ємєльянов
Анотації на мовах:

У статті запропонований новий підхід оцінки параметрів хаотичних процесів, сформованих логістичним відображенням і динамічною системою Маккея-Гласса, спотворених вимірювальним шумом без апріорного знання про його розподіл. Метод заснований на застосуванні Dt-статистики, що заснований на «кореляційному інтегралі» з подвійним інтервалом «покриття».
Ключові слова: хаотичний процес, фазовий простір, Dt-статистика, кореляційний інтеграл