1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(32)'2012
  5. Нові конструкції силових хвильових редукторів для протипожежної, авіаційної і аварійно-рятувальної техніки

Нові конструкції силових хвильових редукторів для протипожежної, авіаційної і аварійно-рятувальної техніки

О.Г. Приймаков, Р.М. Джус, О.В. Єлізаров
Анотації на мовах:

В даній статті представлено нові конструкції силових хвильових редукторів, створених на основі системнологістичного підходу. Визначальна особливість конструкцій – використання проміжних тіл кочення в кінематичній парі «генератор – гнучке колесо». Конструкції створені спеціально для протипожежної, авіаційної і аварійно-рятувальної техніки.
Ключові слова: хвильовий редуктор, генератор хвиль, гнучке колесо, проміжне тіло кочення