1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(32)'2012
  5. Обґрунтування критеріїв і показників вибору ансамблів дискретних сигналів для радіосистем управління із множинним доступом

Обґрунтування критеріїв і показників вибору ансамблів дискретних сигналів для радіосистем управління із множинним доступом

О.А. Смірнов
Анотації на мовах:

Показано, що забезпечення необхідних показників якості цифрового зв'язку, підвищення абонентської ємності множинного доступу, забезпечення перешкодозахищеності, імітостійкості й скритності радіоканалів управління може бути досягнуте за рахунок використання дискретних сигналів з поліпшеними ансамблевими, кореляційними й структурними властивостями. Визначено, що перспективним напрямком подальших досліджень у цьому змісті є розробка методів синтезу дискретних сигналів з особливими кореляційними властивостями.
Ключові слова: ансамблів дискретних сигналів, радіосистем управління із множинним доступом