1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(33)'2013
  5. Застосування mimo-технології на хаотичних несучих для розподілу абонентів у багатоканальній системі військового радіозв'язку

Застосування mimo-технології на хаотичних несучих для розподілу абонентів у багатоканальній системі військового радіозв'язку

С.В. Озеров
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто можливість застосування MIMO-технології на хаотичних несучих для розділення абонентів у багатоканальних системах військового радіозв'язку. Наведено структурну схему організації багатоканальної системи радіозв'язку за допомогою MIMO-технології на хаотичної несучої. Проведено розрахунок коефіцієнта кореляції хаотичних сигналів з різними початковими умовами. Показано, що хаотичні сигнали сформовані з різними початковими умовами, є некорельованими. Це забезпечує можливість їх застосування в багатоканальних системах радіозв'язку в якості успішної альтернативи традиційним способам розподілу каналів, які використовують стандарти FDMA, TDMA, CDMA.
Ключові слова: хаотичний сигнал, MIMO-технологія, стандарти FDMA, TDMA, CDMA, кореляційна функція, коефіцієнт кореляції