1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(33)'2013
  5. МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ

Б.Н. Ланецкий, В.В. Лукъянчук, Н.И. Кириллова, А.А. Артеменко
Анотації на мовах:

Приводяться статті витрат на експлуатацію складних технічних систем різними методами. Розглядається модель оцінювання вартості експлуатації складних технічних систем з складним режимом використання за технічним станом, результати розрахунків по якій є основоположними при виборі методу експлуатації складних технічних систем. Розглянуті можливі різні варіанти експлуатації СТС за технічним станом.
Ключові слова: складна технічна система, експлуатація за технічним станом, контроль граничного стану