1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(33)'2013
  5. Оптимальне відтворення радіометричних зображень у багатоантенних надширокосмугових радіометричних системах

Оптимальне відтворення радіометричних зображень у багатоантенних надширокосмугових радіометричних системах

В.В. Павліков
Анотації на мовах:

Вирішена задача статистичного синтезу алгоритму відтворення радіометричного зображення в надширокосмугових багатоантенних радіометричних системах апертурного синтезу. Визначена і досліджена функція невизначеності (ФН) таких систем. Наведено результати моделювання ФН. Знайдено теоретично граничну точність вимірювань. Обґрунтовано доцільність переходу до квазіоптимальної обробки просторово-часових радіометричних сигналів в надширокосмугових системах апертурного синтезу.
Ключові слова: НШП система апертурного синтезу, функція невизначеності радіометричної системи, оптимальний алгоритм, багатоелементні розріджені антенні решітки, радіометричне зображення