1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(33)'2013
  5. Методика кількісно-якісного аналізу та визначення рівня інформаційної безпеки

Методика кількісно-якісного аналізу та визначення рівня інформаційної безпеки

О. Г. Пузиренко, О. Ю. Іохов, О. М. Горбов, І. В. Кузьминич
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті одержано достатньо чіткий критерій визначення характеру інформаційної небезпеки, який виходить із чисельних значень індексу інформаційної небезпеки. За допомогою цього критерію стало можливо уточнювати і рівні стабільності у суспільстві у випадках, коли сукупність значень величин коефіцієнту проникнення та співвідношення сторін суттєво відрізняються від відомих.
Ключові слова: індекс інформаційної безпеки, рівень стабільності у суспільстві, коефіцієнт проникнення, імовірність відвернення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пузиренко О. Г. Методика кількісно-якісного аналізу та визначення рівня інформаційної безпеки / О. Г. Пузиренко, О. Ю. Іохов, О. М. Горбов, І. В. Кузьминич  // Системи озброєння і військова техніка. — 2013. — № 1. — С. 123-128.