1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Математична модель обертально-поступального руху некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини

Математична модель обертально-поступального руху некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини

О. О. Журавльов , М. Г. Іванець
УДК 623.462.12:681.3.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті наведена математична модель, яка дозволяє провести оцінку значень координат точок падіння некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини. Математична модель містить системи диференційних рівнянь, що описують поступовий рух центру мас та обертальний рух біля центру мас N-некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини. Координати точок падіння розраховуються шляхом чисельного інтегрування цих систем диференційних рівнянь з визначеними початковими умовами.
Ключові слова: касетна бойова частина, некерований осколково-фугасний бойовий елемент
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Журавльов О. О. Математична модель обертально-поступального руху некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини / О. О. Журавльов , М. Г. Іванець  // Системи озброєння і військова техніка. — 2013. — № 2. — С. 25-27.