1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Розпізнавання морських цілей на основі секторно-кругового кодування контурів їхніх відеозображень

Розпізнавання морських цілей на основі секторно-кругового кодування контурів їхніх відеозображень

П.П. Чабаненко, А.А. Назаркін
Анотації на мовах:

Розглянуто розпізнавання морських об'єктів (цілій) при секторно-круговому кодуванні їхніх контурів в умовах перешкод гаусові типу. Розкрито сутність методу. Представлено загальну схему процесу розпізнавання. Проведено оцінку параметрів коду по множині оброблених контурів морського об’єкту (МО) і ймовірностей розпізнавання різних архітектур МО залежно від рівня перешкод.
Ключові слова: морський об’єкт, секторно-кругове кодування, первинний ланцюговий код, різницевий ланцюговий код