1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. АНАЛІЗ КОГЕРЕНТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЇХ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ЗОНІ ФРАУНГОФЕРА

АНАЛІЗ КОГЕРЕНТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЇХ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ЗОНІ ФРАУНГОФЕРА

Є.О. Аксьонов, О.О. Шматко, В.І. Зворський
Анотації на мовах:


Анотация: Обґрунтована актуальність застосування спекл-інтерферометричних вимірювань у теперішній час. Перераховані можливості методу та області його використання. Отримано вираз, що описує сигнал, який спостерігається у точці прийому. Проаналізована роздільна здатність вимірювальної системи та її залежність від напряму на точку прийому. Розглянута можливість відновлення функції комплексного коефіцієнту відбиття із сигналу, що спостерігається. Знайдена та проаналізована кореляційна функція сигналу, що спостерігається. Розрахована ширина кореляційної функції, яка є характерною шириною спекла, розраховані кутові розміри спеклів.


Ключові слова: когерентність, спекл-картина, зона Фраунгофера, кореляція, радіус кореляції, роздільна здатність, шорстка поверхня