1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Статистичний синтез та аналіз алгоритмів побудови радіометричних зображень у скануючих радіометрах з нульовим прийомом

Статистичний синтез та аналіз алгоритмів побудови радіометричних зображень у скануючих радіометрах з нульовим прийомом

В.К. Волосюк, В.В. Павліков, С.С. Жила
Анотації на мовах:

Синтезований алгоритм оптимального відновлення радіометричних зображень у скануючих радіометричних пристроях з нульовим прийомом та флуктуючою передаточною характеристикою вхідного тракту. Показано, що алгоритм містить операції модуляції та множення рівняння спостереження на функцію., яка співпадає з нормованою діаграмою спрямованості антени, декореляції з наступним квадратичним детектуванням, обчислення різниці інтенсивностей вхідного та опорного сигналів виміряних на сусідніх напівінтервалах. Розроблена відповідна структурна схема радіометра, визначена гранична похибка оцінювання та потенційна флуктуаційна чутливість.
Ключові слова: скануючий нульовий радіометр, оптимальний алгоритм, гранична похибка оцінювання, потенційна флуктуаційна чутливість