1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ВИМІРУ КУТА ФАРАДЕЕВСКОГО ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ВИМІРУ КУТА ФАРАДЕЕВСКОГО ОБЕРТАННЯ ПЛОЩИНИ ПОЛЯРИЗАЦІЇ

В.Д. Карлов, А.М. Черний ,Д.В. Карлов, О.В. Бєсова
Анотації на мовах:

У статті обґрунтована можливість використання фазоізмерителя синтезованого за критеріями максимуму логарифма відношення правдоподібності для сигналів з постійними на інтервалі виміру амплітудами. Проведений аналіз сигналів розсіяних на флуктуаціях електронної концентрації іоносфери у рамках теорії некогерентного розсіяння радіохвиль.
Ключові слова: іоносферна плазма, некогерентний розсіяний сигнал, ефект Фарадея