1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Розробка методу адаптивного оптимального управління в системах з розподіленими параметрами

Розробка методу адаптивного оптимального управління в системах з розподіленими параметрами

Н.В. Крівенко, С.М. Кучерук
Анотації на мовах:

У статті запропонований один з варіантів реалізації методу оптимального управління в системах з розподіленими параметрами в умовах апріорної невизначеності інваріантного до чинників на основі адаптації до впливаючих дій.
Ключові слова: оптимальне управління, синтез, параметри системи, мінімізація функціонала