1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України

Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України

Г.А. Кучук
УДК 004.9 : 621.39
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянутий двохкроковий метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі (ІТМ), базової для елементів єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України. На першому кроці синтезу проведений маргінальний розподіл трансакцій, що надходять або виходять з фрагменту ІТМ, котрий розглядається, на другому – розподіл завантаження каналів зв’язку фрагменту, виходячи з мінімізації середньої затримки пакетів трансакцій. Отриманий вираз розподілу трансакцій в умовах ряду обмежень на інформаційну та технічну архітектури фрагменту. Задача оптимального розподілу пропускної здатності каналів фрагменту при накладених обмеженнях розв’язана за допомогою методу Лагранжа.


Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна мережа, єдиної автоматизованої системи управління, зв’язність, гетерогенність, пропускна здатність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кучук Г.А. Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України. Системи озброєння і військова техніка. 2013. № 2(34). С. 114-119.