1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(34)'2013
  5. АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ K-ЗНАЧНИХ МОДЕЛЕЙ

АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ K-ЗНАЧНИХ МОДЕЛЕЙ

С.Ю. Леонов
Анотації на мовах:

У статті обговорюється питання моделювання розповсюдження імпульсних сигналів цифрових пристроїв по провідникам, які з‘єднують окремі пристрої і які являють собою довгі лінії. Моделювання виконується за допомогою математичних засобів K-значного диференційного числення.
Ключові слова: моделювання, імпульсні сигнали, цифрові пристрої, довга лінія, K-значне диференційне числення