Джерело електричної енергії

Г.Ф. Коняхін, В.Л. Верещагін, Р.А. Яценко
Анотації на мовах:

Запропоновано автономне джерело електричної енергії (атомну батарею) з більшим строком активного існування, у якому за рахунок аномально великої емісії електронів збільшується коефіцієнт корисної дії і зростає його електрорушійна сила.
Ключові слова: атомна батарея, емісія електронів, радіоактивний розпад, -частки, іонізаційний перетин зіткнення, електрорушійна сила