1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(35)'2013
  5. Обґрунтування області використання моделей надійності складних технічних систем с багаторівневою працездатністю

Обґрунтування області використання моделей надійності складних технічних систем с багаторівневою працездатністю

В.В. Лук'янчук, Б.М. Ланецький
Анотації на мовах:


Анотация: Наводяться аналітичні співвідношення для погрішностей розрахунку показників надійності та ефективності функціонування складних технічних систем (СТС) з трьохрівневою і двохрівневою працездатністю як функції від погрішностей вихідних даних, укрупнення стану багаторівневої працездатності,які дозволяють проводити відповідні дослідження конкретних СТС та встановлювати область їх використання. Наводяться загальні результати дослідження погрішностей розрахунку показників надійності СТС при апроксимації їх багаторівневої працездатності однорівневої.


Ключові слова: складна технічна система, багаторівнева працездатність, модель надійності