1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(35)'2013
  5. Моделі відновлення втрачених і спотворених повідомлень при мультимаршрутній передачі даних в комп'ютерних мережах

Моделі відновлення втрачених і спотворених повідомлень при мультимаршрутній передачі даних в комп'ютерних мережах

C.І. Шматков
Анотації на мовах:

У статті розроблені моделі управління мультимаршрутним потоком даних при відновленні втрачених і спотворених повідомлень. Моделі побудовані на основі використання ймовірнісно-часових графів та апарату виробляючих функцій. В якості засобів формального представлення запропоновано використати структури семантико-числовой специфікації. Розроблені моделі дозволяють обгрунтовано вибирати найбільш ефективний варіант інформаційного обміну при мультимаршрутній передачі.
Ключові слова: комп’ютерні мережі, мультимаршрутна передача, ймовірнісно-часові графи, семантико-числова специфікація