1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Методи і інструментальні засоби створення і підтримки єдиного інформаційного простору технологічної служби літакобудівного підприємства

Методи і інструментальні засоби створення і підтримки єдиного інформаційного простору технологічної служби літакобудівного підприємства

О.С. Топал, О.М. Топал, І.В. Шостак
Анотації на мовах:

У статті розглянуті проблеми комплексної автоматизації літакобудівного підприємства шляхом синтезу мультиагентної CALS-системи на прикладі управління збиральним виробництвом.
Ключові слова: літакобудування, комплексна автоматизація, CALS-система, збиральне виробництво, програм¬ний агент