1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(36)'2013
  5. Отримання радіолокаційних портретів зразків військової техніки за допомогою наземного шумового радару з синтезованою апертурою

Отримання радіолокаційних портретів зразків військової техніки за допомогою наземного шумового радару з синтезованою апертурою

К.О. Лукін, К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц, П.Л. Виплавін, В.В. Кудряшов, С.В. Озеров, В.П. Паламарчук, П.Г. Сущенко, С.К. Лукін
Анотації на мовах:

У роботі розглянута можливість отримання радіолокаційних портретів об'єктів наземної техніки і літальних апаратів при зондуванні простору шумовим і хаотичним сигналом за допомогою РСА. Отримані радіолокаційні портрети, які можуть бути використані для вирішення завдань розпізнавання класів і типів радіолокаційних об'єктів. Представлена технічна реалізація методів формування, генерування і цифрової обробки шумових і хаотичних сигналів.
Ключові слова: шумовий сигнал, хаотичний сигнал, шумовий радар, скритність, антена з синтезованою діаграмою спрямованості, радар з синтезованою апертурою антен, радіолокаційний портрет