1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(36)'2013
  5. ОДНОПУНКТОВА БАЛІСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОРБІТ СУПУТНИКІВ. ОБҐРУНТУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ РАДІОКОНТРОЛЮ ОРБІТИ

ОДНОПУНКТОВА БАЛІСТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОРБІТ СУПУТНИКІВ. ОБҐРУНТУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ РАДІОКОНТРОЛЮ ОРБІТИ

І.В. Маштак, А.Д. Шептун
Анотації на мовах:

Досліджено питання подолання математичних труднощів, які породжує широко вживаний на практиці метод найменших квадратів стосовно до однопунктової балістичної технології визначення (уточнення) параметрів орбіт супутників на навколоземних орбітах за вимірами однієї координати руху. Визначено умови, які спричиняють мінімум помилок визначення орбіти, коли одну координату вимірює один пункт спостереження, і стратегію радіоконтролю орбіти, що відповідає їм. Позитивні результати досліджень підтверджує найменша кількість ітерацій під час знаходження рішення лінійної системи.
Ключові слова: супутник, центр керування польотом, однопунктова технологія, вимірювальний пункт, визначення параметрів орбіти, радіоконтроль орбіти, точність визначення параметрів орбіти