1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(36)'2013
  5. Оптимізація матричних операцій ковзного шифрування

Оптимізація матричних операцій ковзного шифрування

В.Г. Бабенко
Анотації на мовах:

В статті проведено дослідження примітивів ковзного шифрування та внесено пропозицію щодо оптимізації матричних операцій криптографічного перетворення, які їх реалізують. Показано, що елементи раундового ключа, сформовані одним і тим же алгоритмом, при багатократному ковзному шифруванні не призводять до підвищення криптостійкості. Запропонована оптимізація дозволяє зменшити апаратну складність реалізації примітивів ковзного шифрування, побудованих на основі матричних операцій, за рахунок скорочення кількості операцій додавання за модулем 2.
Ключові слова: матричні операції, криптографічне перетворення, оптимізація, ковзне шифрування