1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність

Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність

А.А. Курило, Г.Г. Камалтинов
УДК 621.396.967
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена аналізу та можливим шляхам корегування нормативно-технічного забезпечення процесу випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність. Розглянуті національні, колишнього СРСР, Російської Федерації, міжнародні документи з вимог до радіоелектронних засобів щодо перешкодозахищеності та електромагнітної сумісності. Приведені результати порівняльного аналізу документів, що використовуються у Збройних Силах України з міжнародними документами, їх відповідність сучасним вимогам.


Ключові слова: наземні радіолокаційні засоби, випробування, електромагнітна сумісність, перешкодозахищеність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Курило А.А., Камалтинов Г.Г. Аналіз існуючої нормативно-технічної бази із випробувань наземних радіолокаційних засобів на перешкодозахищеність та електромагнітну сумісність. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 2(6). С. 73-76.