1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Методичні основи обгрунтування концепції розвитку та обліку перспективної авіаційної системи озброєння збройних сил держави та її структурних компонентів

Методичні основи обгрунтування концепції розвитку та обліку перспективної авіаційної системи озброєння збройних сил держави та її структурних компонентів

Б.О. Демідов, С.І. Хмелевський, О.О. Хмелевська
Анотації на мовах:

Розглянуто основні задачі, що вирішуються при обґрунтуванні концепції розвитку та обліку перспективної авіаційної системи озброєння збройних сил. У відповідності з принципом ієрархічності системного підходу структуровано процес концептуально-облікових досліджень, визначені вимоги, що пред’являються до науково-методичного апарату. Розкрито зміст концепції розвитку авіаційної системи озброєння. Виділені критичні технології розвитку авіаційної техніки і озброєння, сформульовані концептуальні принципи розвитку авіаційної системи озброєння.
Ключові слова: авіаційна система озброєння, концепція, облік, оперативно-стратегічні (оперативно-тактичні) вимоги, стратегія розвитку, критична технологія, науково-методичне забезпечення