1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЕТАЛОНІВ ФАЗОВИХ ЗРУШЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЕТАЛОНІВ ФАЗОВИХ ЗРУШЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

В.В. Мошаренков
Анотації на мовах:

Запропонована досконаліша базова схема військових еталонів (початкового і робітників) фазових зрушень на основі цифрового двофазного генератора з цифроаналоговим синтезом сигналів по методу кусочно-ступінчастої апроксимації.
Ключові слова: військові еталони (початковий і робітники) фазових зрушень (ВЕФС), кусочно-ступінчастий сигнал, цифроаналоговий перетворювач, двофазний генератор