1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Метод скритої передачі бінарної інформації на основі використання лінійно перетвореного стохастичного процесу "середнього ковзання"

Метод скритої передачі бінарної інформації на основі використання лінійно перетвореного стохастичного процесу "середнього ковзання"

К.С. Васюта, С.О. Щербінін
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі проаналізована можливість використання лінійно перетвореного стохастичного процесу "середнього ковзання" для підвищення прихованості передачі бінарної інформації. Запропоновано метод оцінки показника моделі, а також приведений графік залежності ймовірності правильної оцінки біта інформації від відношення сигнал/шум на вході приймача.


Ключові слова: середнє ковзання, коефіцієнт автокореляції, прихованість