1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Показник ефективності проекту авіаційного двигуна і критерія його модифікованості для навчально-бойового літака

Показник ефективності проекту авіаційного двигуна і критерія його модифікованості для навчально-бойового літака

І.Ф. Кравченко
Анотації на мовах:

У статті проаналізовано параметри, показники і характеристики для оцінки техніко-економічної досконалості авіаційного двигуна в системі літака. Запропоновано показник вартості створення проекту двигуна і критерій його модифікованості, які можуть бути використані на попередніх етапах проектування силової установки ЛА. Суть розробленого показника полягає у визначенні вартості створення проекту двигуна на одну годину його назначеного ресурсу. Обґрунтовано шляхи створення двигуна наново з мінімальним використанням існуючих елементів, тобто практично “з нуля”, і з максимальним використанням існуючих елементів з багаторічними напрацюваннями. В останньому випадку відбувається розвиток модифікацій окремих підсистем, що зрештою приводить до створення сімейства двигунів.
Ключові слова: літальний апарат, критерій, показник вартості, авіаційний двигун, силова установка, вартість життєвого циклу двигуна, техніко-економічна ефективність, попередній етап проектування, сімейство двигунів