1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. АЛГОРИТМ ТА УМОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОППЛЕРІВСЬКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНЬ У КОГЕРЕНТНОМУ НАКОПИЧУВАЧІ З БУДЬ-ЯКИМ ЧИСЛОМ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ РЛС АВТОСУПРОВОДУ ПОСАДКИ ЛІТАКА

АЛГОРИТМ ТА УМОВИ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОППЛЕРІВСЬКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНЬ У КОГЕРЕНТНОМУ НАКОПИЧУВАЧІ З БУДЬ-ЯКИМ ЧИСЛОМ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ РЛС АВТОСУПРОВОДУ ПОСАДКИ ЛІТАКА

М.Д. Рисаков, В.В. Куценко, І.Л. Костенко, І.В. Тітов, A.П. Кулик
Анотації на мовах:

У роботі обґрунтовано алгоритм та умови оптимальної допплерівської фільтрації відображень у когерентному накопичувачі (КН) з будь-яким числом фільтрів для РЛС автосупроводу посадки літака. Також пропонується розрахункова формула оптимальних вагових коефіцієнтів доплерівських фільтрів для досягнення мінімального рівня бічних пелюсток амплітудно-фазових характеристик (АФХ) доплерівських фільтрів. Розраховані та ілюструються бічні пелюстки АФХ для КН з 8, 12, 16, 24, 32 і 36 фільтрів. Оцінено середній рівень бокових пелюсток, що свідчить про достовірність пропозицій.
Ключові слова: вагові коефіцієнти, доплерівські фільтри, фільтрація, амплітудно-фазова характеристика, бічного пелюстка