1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості

Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості

Г.В. Альошин, А.В. Сербін
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі розглядається метод синтезу реальних систем синхронізації на множині технічних параме-трів за умовним критерієм якості. Метод, який запропоновано, дозволяє спростити алгоритм синтезу, підвищити оперативність, діапазон варіацій показників та достовірність у реалізації систем.


Ключові слова: показник якості, відношення шум/сигнал, задача математичного програмування, синтез параметрів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Альошин Г.В., Сербін А.В. Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 2(6). С. 87-90.