1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості

Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості

Г. В. Альошин , А. В. Сербін
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У роботі розглядається метод синтезу реальних систем синхронізації на множині технічних параме-трів за умовним критерієм якості. Метод, який запропоновано, дозволяє спростити алгоритм синтезу, підвищити оперативність, діапазон варіацій показників та достовірність у реалізації систем.
Ключові слова: показник якості, відношення шум/сигнал, задача математичного програмування, синтез параметрів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Альошин Г. В. Синтез реальних систем синхронізації pdh за умовним критерієм перешкодостійкості / Г. В. Альошин , А. В. Сербін  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2011. — № 2. — С. 87-90.