1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(37)'2014
  5. Метод контролю коректності графа мережевої моделі що описує порядок і правила використання ресурсів

Метод контролю коректності графа мережевої моделі що описує порядок і правила використання ресурсів

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Представлений метод контролю коректності графа мережевої моделі, що описує порядок і основні правила використання ресурсів. Контроль коректності графа мережевої моделі полягає в аналізі його на несуперечність і повноту опису. Аналіз повноти мережевої моделі припускає перевірку можливості досягнення цільової вершини при будьякому логічно дійсному наборі початкових умов. При цьому визначаються невизначені за умовами досягнення вершини – ізольовані, тупикові і висячі. Аналіз несуперечності графа мережевої моделі полягає у знаходженні контурів графа. Для цього виділяються граничні вершини і складається логічний ланцюжок утворення контуру.
Ключові слова: ресурс, контроль коректності, мережева модель, несуперечність графа мережевої моделі, повнота графа мережевої моделі, цільова настанова