1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(38)'2014
  5. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму

Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму

Г. В. Каракуркчі , В. М. Щокін , І. Ю. Єрмоленко , М. В. Ведь , М. Д. Сахненко
УДК 621.726:539.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Обґрунтовано доцільність використання електролітичних сплавів феруму з тугоплавкими металами (Mo і W) для відновлення зношених поверхонь деталей ОВТ під час проведення ремонтних робіт. Встановлено, що запропоновані гальванічні сплави мають підвищені фізико-механічні та корозійно-електрохімічні властивості й можуть застосовуватись для інтенсифікації процесів відновлення і зміцнення зношених поверхонь.
Ключові слова: ремонт ОВТ, ремонтне виробництво, відновлення зношених поверхонь, електролітичне залізнення, гальванічні покриття сплавами заліза, тугоплавкі метали
Бібліографічний опис для цитування:
Каракуркчі Г. В. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму / Г. В. Каракуркчі , В. М. Щокін , І. Ю. Єрмоленко , М. В. Ведь , М. Д. Сахненко  // Системи озброєння і військова техніка. — 2014. — № 2. — С. 2-5.