1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(38)'2014
  5. Спосіб стабілізації рівня хибних тривог при виявленні сигналів на фоні нестаціонарного шуму на основі використання вейвлет-розкладання

Спосіб стабілізації рівня хибних тривог при виявленні сигналів на фоні нестаціонарного шуму на основі використання вейвлет-розкладання

А.В. Кобзєв, М.В.Мурзін
Анотації на мовах:

Пропонується новий спосіб стабілізації ймовірності хибної тривоги, що ґрунтується на вейвлет-розкладанні суміші сигналів та нестаціонарного шуму, що обробляється. На відміну від відомих пропонуємий спосіб може використовуватися при виявленні сигналів з невідомою протяжністю в часі та по частоті. Наведено результати імітаційного моделювання.
Ключові слова: стабілізація ймовірності хибної тривоги, виявлення сигналів, нестаціонарний шум, вейвлетрозкладання