1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. Аналіз режимів споживання електричної енергії комплексами озброєння та військової техніки

Аналіз режимів споживання електричної енергії комплексами озброєння та військової техніки

Г.І. Лагутін
Анотації на мовах:

У статті розглядаються шляхи вдосконалення процесу визначення розрахункових навантажень комплексів озброєння та військової техніки із застосуванням математичного апарата теорії масового обслуговування. Для визначення необхідної потужності джерел електричної енергії пропонується використовувати систему диференціальних рівнянь Колмогорова для ймовірностей станів.
Ключові слова: автономні джерела електроенергії, розрахункові навантаження, марковський процес випадкових подій з дискретними станами й безперервним часом, граничні ймовірності станів