1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИТРАЧАННЯ РЕСУРСУ РЕЗ У РАМКАХ МОНІТОРИНГУ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИТРАЧАННЯ РЕСУРСУ РЕЗ У РАМКАХ МОНІТОРИНГУ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

А.О. Андрусевич, І.Ш. Невлюдов, І.В. Жарікова, Р.Ю. Аллахверанов
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підхід до розробки моделі процесу витрачання ресурсу радіоелектронного засобу (РЕЗ), що заснований на термодинамічному описі фізико-хімічного механізму явищ масоперенесення та структурних перетворень у матеріалах, що формують властивості РЕЗ і, у результаті, значення інформативних параметрів РЕЗ. Представлена модель дозволяє проводити оцінку кінетики деградаційних процесів і динаміки ресурсних характеристик РЕЗ у процесі моніторингу життєвого циклу радіоелектронного виробу на етапі його експлуатації, а також може бути використана для пошуку шляхів підвищення надійності РЕЗ, зокрема, його напрацювання на відмову.
Ключові слова: життєвий цикл, моніторинг, технічний ресурс, термодинамічна модель, РЕЗ