1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. Програмно-ситуаційний підхід до планування та управління розвитком системи озброєння збройних сил держави в умовах прояви факторів невизначеності і ризику

Програмно-ситуаційний підхід до планування та управління розвитком системи озброєння збройних сил держави в умовах прояви факторів невизначеності і ризику

Б.О. Демідов, М.В. Науменко, О.Ф. Величко
Анотації на мовах:

У статті розглядаються шляхи удосконалення методології оцінювання та контролю стану системи озброєння (систем, комплексів, зразків озброєння і військової техніки) збройних сил держави в умовах прояву факторів невизначеності та ризику на основі базових принципів програмно-цільового планування з використанням методів ситуаційного управління.
Ключові слова: система озброєння, військово-технічна політика, програма розвитку системи озброєння, програмно-ситуаційний підхід, ситуаційний аналіз, сценарна моделювання