1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. ВЖИВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ НАДЕЖНОСТНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕТ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ

ВЖИВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ НАДЕЖНОСТНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕТ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ

С.В Ленков, О.В. Банзак, В.А. Цицарев, Л.В. Солодєєва
Анотації на мовах:


Анотация: В статті вводиться поняття надежностно-вартісного аналізу (НВА) при проектуванні складних об'єктів радіоелектронної техніки (РЕТ). НСА призначений для прогнозування показників надійності (ПН) і показників вартості експлуатації (ВЕ) на всіх стадіях розробки об'єкту. В якості інструменту прогнозування пропонується використовувати імітаційну статистичну модель процесу технічного обслуговування і ремонту об’єкту РЕТ.


Ключові слова: надійно-вартісний аналіз, показник надійності, імітаційна статистична модель