1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. Про можливість узгодження частотних характеристик радіолокаційного каналу і амплітудно-частотного спектру багаточастотного зондуючого сигналу

Про можливість узгодження частотних характеристик радіолокаційного каналу і амплітудно-частотного спектру багаточастотного зондуючого сигналу

І.Г. Леонов, А.М. Коржов, Р.М. Животовський, І.М. Пічугін
Анотації на мовах:


Анотация: Пропонується метод боротьби зі флуктуаціями ехо-сигналу за рахунок їх розподілу на флуктуації викликані рухом цілі і флуктуації викликані середовищем поширення радіохвиль і узгодження в частотній області характеристик багаточастотного зондуючого сигналу з характеристиками середовища поширення радіохвиль або з частотними характеристиками цілей.


Ключові слова: багаточастотний зондуючий сигнал, флуктуації ехо-сигналу, характеристики радіолокаційного каналу