1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(39)'2014
  5. МОЖЛИВОСТІ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЗАГОЛОВКІВ ПАКЕТІВ МЕРЕЖЕВОГО РІВНЯ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ OSI/ISO ЯК СТЕГОКОНТЕЙНЕРА

МОЖЛИВОСТІ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЗАГОЛОВКІВ ПАКЕТІВ МЕРЕЖЕВОГО РІВНЯ БАЗОВОЇ МОДЕЛІ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ OSI/ISO ЯК СТЕГОКОНТЕЙНЕРА

І.В. Рубан, А.О. Смирнов
Анотації на мовах:

У даній статті розглянуті можливості по використанню заголовків пакетів мережевого рівня моделі OSI/ISO як стегоконтейнера. Описані найбільш поширені методи ip – стеганографії. Запропонований і описаний новий метод мережевої стеганографії – «метод опцій». Обґрунтована доцільність використання особливостей протоколів мережевого рівня моделиOSI/ISOв якості стегоконтейнера.
Ключові слова: мережева стеганографія, стеганографічний канал, стегоконтейнер