1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Про особливості побудови інваріантної системи наведення і стабілізації танкової гармати

Про особливості побудови інваріантної системи наведення і стабілізації танкової гармати

Т.Є. Александрова, А.А. Лазаренко, А.В. Зейн
Анотації на мовах:

Пропонується методика параметричного синтезу системи наведення і стабілізації танкової гармати, що заснована на компромісі між вимогами інваріантності до зовнішніх збурень і стійкості.
Ключові слова: танкова гармата, система наведення і стабілізації, інваріантність до зовнішніх збурень, стійкість