1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ ОГЛЯДОВИХ РЛС ПРИ ДІЇ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕШКОД

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ПЕРЕШКОДОСТІЙКОСТІ ОГЛЯДОВИХ РЛС ПРИ ДІЇ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕШКОД

В.Ф. Зюкін, О.В. Белавін, Д.Ю. Свистунов
Анотації на мовах:


Анотация: Для оцінки захищеності РЛС від комбінованих (активних і пасивних) перешкод маскуючого типу пропонується використовувати значення відносної ширини вікна "прозорості" тракту просторово-тимчасової обробки сигналів, яке може характеризувати повноту відображення повітряної обстановки в межах зони виявлення. Розглядається методика оцінки ширини вікна "прозорості" на основі розрахунку значень показника якості, що характеризує розрізнюваність статистичних гіпотез. Методика дозволяє визначати потенційну перещкодозахищеність РЛС при високій мірі достовірності отриманих результатів, без знаходження конкретних алгоритмів обробки і громіздких процедур обчислення щільності розподілу вхідних даних після їх обробки.


Ключові слова: рухома ціль, активні і пасивні маскуючі перешкоди, перешкодозахист оглядової РЛС