1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Застосування вейвлет-розкладання для реалізації некогерентного накопичення при виявленні сигналів з невідомою протяжністю

Застосування вейвлет-розкладання для реалізації некогерентного накопичення при виявленні сигналів з невідомою протяжністю

А.В. Кобзєв, М.В. Мурзін
Анотації на мовах:

Пропонується новий спосіб реалізації некогерентного накопичення при виявленні сигналів з невідомими видами і параметрами модуляції заснований на вейвлет-розкладанні. На відміну від відомих пропонуємий спосіб забезпечує зниження обчислювальних витрат. Наводяться результати імітаційного моделювання.
Ключові слова: виявлення сигналів з невідомими видами і параметрами модуляції, некогерентне накопичення, вейвлет-розкладання