1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Врахування завмирань і розсіювання по часу і частоті в моделі дискретного радіолокаційного каналу

Врахування завмирань і розсіювання по часу і частоті в моделі дискретного радіолокаційного каналу

І.Г. Леонов, А.М. Коржов, В.С. Куц, І.М. Пічугін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована модель каналу радіолокації з дискретним розсіюванням за часом і частоті. Визначені параметри моделі – середній часовий інтервал і середнє частотне рознесення. Показаний їх зв'язок із смугою і часом когерентності. Отримані результати можуть служити основою для синтезу і аналізу РЛС, працюючих в умовах дискретної баготопроменевості.


Ключові слова: багатопроменевість, розсіювання електромагнітних хвиль, параметри моделі