1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Моделі та методи градаційної корекції цифрового зображення

Моделі та методи градаційної корекції цифрового зображення

К.С. Смеляков, Є.М. Дроб, О.В. Водолажко
Анотації на мовах:

Для забезпечення ефективності попередньої обробки цифрового зображення в статті пропонується таке сімейство уніфікованих моделей і методів градаційної корекції яскравості зображень, яке дозволяє одночасно виконувати тонову корекцію, підвищення різкості і нормування, причому для довільних діапазонів яскравості вхідного і вихідного зображень.
Ключові слова: модель, метод, ефективність, градаційна корекція, різкість зображення