1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією

Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією

В.І. Грабчак, С.В. Бондаренко, С.В. Стеців
УДК 623.546
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті досліджується характер впливу основних складових головного моменту кількості руху снаряда, на його просторовий обертальний рух в повітрі. Проводиться узагальнення диференційних рівнянь математичної моделі просторового обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією, за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду. Визначаються аналітичні залежності для узагальнених сил та кінетичної енергії обертального руху снаряда.


Ключові слова: математична модель, обертальний рух снаряда, перекидаючий момент, полярний та екваторіальний демпфуючі моменти, момент Магнуса, рівняння Лагранжа другого роду
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Грабчак В.І., Бондаренко С.В., Стеців С.В. Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 4(40). С. 137-142.