1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією

Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією

В. І. Грабчак, С. В. Бондаренко, С. В. Стеців
УДК 623.546
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті досліджується характер впливу основних складових головного моменту кількості руху снаряда, на його просторовий обертальний рух в повітрі. Проводиться узагальнення диференційних рівнянь математичної моделі просторового обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією, за допомогою рівнянь Лагранжа другого роду. Визначаються аналітичні залежності для узагальнених сил та кінетичної енергії обертального руху снаряда.
Ключові слова: математична модель, обертальний рух снаряда, перекидаючий момент, полярний та екваторіальний демпфуючі моменти, момент Магнуса, рівняння Лагранжа другого роду
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Грабчак В. І. Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією / В. І. Грабчак, С. В. Бондаренко, С. В. Стеців  // Системи озброєння і військова техніка. — 2014. — № 4. — С. 137-142.