1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Мультиагентна модель аналізу процесів управління ресурсними потоками проектів підприємства

Мультиагентна модель аналізу процесів управління ресурсними потоками проектів підприємства

С.Г. Кійко
Анотації на мовах:

Розглянута агентна імітаційна модель динамічного аналізу процесів управління ресурсами проектів підприємства, яка враховує безліч взаємопов'язаних ресурсних потоків, вимог, цілей і стратегій поведінки учасників при реалізації портфеля проектів. Задаючи схеми фінансування проектів і визначаючи ризик виникнення дефіциту в деякий момент часу, відбувається моделювання варіантів реалізації портфеля проектів та оцінка ефективності та фінансової реалізуємості при заданих умовах.
Ключові слова: портфель проектів, ресурси, грошові потоки, агентна модель