1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(40)'2014
  5. Закономірності трансформації іприту в емульгований стан

Закономірності трансформації іприту в емульгований стан

О.В. Азаренко, Ю.Ю. Столярчук
Анотації на мовах:

У роботі розглядаються властивості морської води і її взаємодія з поверхнями твердих тел. Показано, що результат взаємодії - деструкція твердих тіл, яка призводить до трансформації іприту в емульгований стан, що у свою чергу дозволяє розглядати різні сценарії надзвичайних ситуацій в прибережних водах.
Ключові слова: іприт, трансформація, морські води, емульгований стан, деструкція