1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(6)'2011
  5. Модель готовності двоканальної інформаційно-управлючої системи космічного апарату з оперативною верифікацією програмних засобів

Модель готовності двоканальної інформаційно-управлючої системи космічного апарату з оперативною верифікацією програмних засобів

С.О. Засуха, Ю.Л. Поночовний
Анотації на мовах:

У статті розглянута багатофрагментна модель інформаційно-управлючої системи космічного апарату, що обслуговується. При побудові моделі враховані проведення оперативної верифікації окремих функцій програмних засобів в процесі експлуатації системи, а також усунення виявлених програмних дефектів. За результатами моделювання зроблені висновки про способи визначення оптимальних часових параметрів проведення верифікації.
Ключові слова: багатофрагментне моделювання, оперативна верифікація, що коректує, модифікація програмних засобів